др Петар Матић (модератор)

@ Научни сарадник у Институту за политичке студије

Научни сарадник у Институту за политичке студије, главни и одговорни уредник часописа Администрација и јавне политике, као и члан редакције часописа Serbian Political Thought. Аутор је монографија “Изазови и парадокси глобализације” (коаутор Александра Мировић, Институт за политичке студије, 2007) и “Редизајнирање локалне самоуправе (Институт за политичке студије, 2012).