др Милош Јончић

@ Научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду

Научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду, где ради од 2011. године. Приредио је као коуредник зборнике Спољна политика Србије и заједничка спољна и безбедносна политика Европске уније и Србија, регион и Европска унија. У оквиру пројекта код Министарства спољних послова урадио је више анализа, самостално или у сарадњи са колегама, из различитих области међународног права и међународних односа.