проф. др Станислав Стојановић

Начелник Одељења за студије безбедности у Институту за стратегијска истраживања
Министарства одбране Републике Србије, где ради од 2013. године.У Министарству одбране
обављао је дужност шефа Одсека за безбедносне процене, Начелника Одељења за стратегију
и Заменика начелника Управе за стратегијско планирање, као и дужност Начелника Катедре
стратегије на Војној академији.