др Жељко Будимир

Доцент из области међународних односа и безбедности на Факултету политичких наука
Универзитета у Бањој Луци. Извршни уредник научног часописа ПОЛИТЕИА који издаје ФПН у
Бања Луци, члан Центра за стратешка истраживања, Српског културног друштва Просвјета,
Удружења за политичке науке Србије и Удружења правника Републике Српске.