др Небојша Вуковић

Научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду, где ради од 2016. године.
Основне области његовог интересовања су геополитика, геостратегија, политичка географија,
америчка глобална стратегија, сукоби на Балкану и спољна политика Руске Федерације. Аутор
монографске студије Логика империје: Николас Спајкман и савремена америчка
геополитика и више научних радова из поменутих области.