Др Милош Јовановић

Политиколог и правник, председник Демократске странке Србије, доцент на Правном
факултету Универзитета у Београду. Био је члан Управног одбора Фонда Слободан Јовановић и
члан српске делегације у преговарачком процесу о будућем статусу Косова и Метохије
вођеним под окриљем међународне посредничке Тројке.