др Милош Јончић

Научни сарадник у Институту за међународну политику и привреду, где ради од 2011. године.
Приредио је као коуредник зборнике Спољна политика Србије и заједничка спољна и
безбедносна политика Европске уније и Србија, регион и Европска унија. У оквиру пројекта
код Министарства спољних послова урадио је више анализа, самостално или у сарадњи са
колегама, из различитих области међународног права и међународних односа.